Detta webbhotell avtalet mellan företaget och den person / personer som använder vår webbplats värd och domän service. Läs noga för att se till att du förstår våra villkor innan du köper någon av våra produkter eller tjänster.

Services

1o1.se tillhandahåller de tjänster som anges för det överenskomna priset vid varje given tidpunkt. Det finns inga dolda kostnader. Du har alltid 30 dagar refund policy från oss

Villkor

Alla kunder är ansvariga för att övervaka deras egna lagringsutrymme och bandbredd överföring varje månad. Kunder som går över gränsen för sina konto kommer att skickas ett e-postmeddelande med möjlighet att antingen uppgradera sitt konto eller ta bort / reducera filer och lagring. Om kunden fortsätter att gå över kommer vi att göra allt för att åtgärda problemet. Vi håller rätten att ta bort konton om det finns kontinuerliga problem. Om en kund registrerar sig för ett konto och och sedan avbryter inom den första månaden kommer de att debiteras för hela första månaden.

Betalningar

Förnyelsemeddelanden är mailade tre dagar före själva förnyelse datum för ditt konto. Om du använder ett kreditkort eller betalkort behöver du oroa dig för manuella betalningar. Alla konton sätts upp på en förskottsbetalning basis. Om betalning inte mottas inom 7 dagar tillkommer en avgift på 50kr. 1o1.se förbehåller sig rätten att ändra priserna när som helst, om inga andra villkor har avtalats. 7 dagar efter avisering så blir ditt konto föremål för avstängning. Du är ansvarig för alla avgifter skulder på kontot från den tid det bildades tills den begärda uppsägning av dina tjänster. Valutan på vår webbplats är SEK. Just din faktureringsperiod motsvarar kontraktslängden som ursprungligen valdes vid installationen. Ditt konto förnyas automatiskt vid denna längd om den inte avbryts innan .. Det finns ingen avgift för avbokning av konton som har betalats för varje år. Om du vill annullera ett konto på månadsfaktureringsperiod kan 1o1.se inte återbetala betalningar som gjorts tidigare.

Alla årliga betalningar återbetalas när 30 dagars pengarna tillbaka garanti har passerat. Den enda gången din årsplan kommer att avlutas är om ditt konto inte följer våra användarvillkor / acceptabel användningspolicy. Både månatliga och årliga betalningar återbetalas om ditt konto inte följer våra användarvillkor / acceptabel användningspolicy.

Avregristrering och tidig uppsägning

Kunderna måste erkänna att mängden av de tjänster som har köpt den grundar sig på kunder avtal om att betala avgiften för den första perioden eller förnyelseperioden.

Felaktigt utnyttjande av våra servrar

Alla försök att förstöra för eller skada en server eller kund av 1o1.se är strängt förbjudet.

1o1.se reagerar starkt på användning eller försök att använda ett Internet-konto eller dator utan ägarens behörighet. Sådana försök inkluderar Internet-scamming (lurar andra människor på att släppa sina lösenord), lösenordsstöld, säkerhetshålssökning, etc.

Eventuell obehörig användning av konton eller datorer av DIG, oavsett om det angripna kontot eller datorn hör till 1o1.se, kommer att leda till åtgärder mot DIG. Möjliga åtgärder innefattar varningar, upphävande eller upphävande av kontot samt civilrättsliga eller straffrättsliga åtgärder, beroende på attackens allvar.

VIKTIGT ANMÄRKNING - 1o1.se har rätt att avbryta tjänsten, eller neka åtkomst till den som bryter mot vår policy eller villkoren som anges nedan UTAN VARNING ELLER FÖRSIKTIG INFORMATION. Inga återbetalningar av avgifter som betalas kommer att göras om kontot uppsägning beror på överträdelser av villkoren nedan.

Du får inte köra IRC, bots eller klienter på delade servrar. Oacceptabla användningar inkluderar även, men är inte begränsade till: Bulk emailing, oönskad e-post, spammning av nyhetsgrupper, uppladdning av skript (Rappidleach), pornografiskt innehåll, olagligt innehåll, upphovsrättsintrång, varumärkesintrång, warez-webbplatser (inklusive länkar till / från) Programvaru serienummer, proxy-reläering, link farming (handling av eller genom användning av skript), link grinding, länkskyddade webbplatser, spamdexing, FFA (Free-For-All) och / eller något annat bestämt av 1o1.se till Vara oacceptabel användning av våra tjänster, inklusive missbruk av serverresurser.

WEB APPLICATIONS och WEB ACCESSIBLE SCRIPTS - Alla webbapplikationer som är out-of-date och aktivt utnyttjas kommer att stängas omedelbart utan föregående meddelande. DU ansvarar för och borde utvärdera dina webbaserade applikationer och skript regelbundet för att säkerställa deras säkerhet och ordning.

Delade värdkonton kan också avslutas om det innehåller följande innehåll eller länkar till följande innehåll: Tillhandahållande av material som är grovt stötande för webbgemenskapen, inklusive blottande uttryck av bigotry, rasism, hat eller profanity; Främja eller tillhandahålla undervisningsinformation om olaglig verksamhet Främja fysisk skada eller skada mot någon grupp eller individ Visa material som innehåller obscen nakenhet eller pornografiskt material (inte tillämpligt på hanterade dedikerade servrar); Visa material som utnyttjar barn under 18 år Uppträdande av upphovsrättsintrång inklusive att erbjuda piratkopierade datorprogram eller länkar till sådana program. Information som används för att kringgå tillverkarens installerade kopieringsskydd, inklusive serier eller registreringsnummer för program, eller någon typ av cracker-verktyg.

Missbruk av diskutrymme

1o1.se kommer att vara den enda skiljedomaren om vad som utgör en överträdelse av denna bestämmelse. Du är omhändertagbar för att övervaka din diskutrymme. Om du behöver extra diskutrymme kontakta någon av våra anställda och de hjälper dig gärna. Du kan också uppgradera din värdplan från ditt 1o1.se-klientkonto.

Bandbreddsmissbruk

Avsikten med 1o1.se är att ge en stor bandbredd för att överföra webbdokument och inte ett lagringsutrymme utanför elektroniska filer. Om du bryter mot detta villkor kommer du att bli underrättad och ges 48 timmar för att åtgärda problemet. Underlåtenhet att göra det kommer att resultera i att du faktureras för överbeloppet.

Trafiken kommer att övervakas tills du når mängden kvot som tilldelas din specifika PLAN. 1o1.se kommer att vara den enda skiljedomaren om vad som utgör en överträdelse av denna bestämmelse.

AUP

Kunderna accepterar att använda våra tjänster under Acceptable Usage Policy Vilket är här genom införlivande med detta avtal. Kunder är överens om att 1o1.se har rätt att ändra sin AUP när som helst för att uppfylla webbhotellstandarder och lagar. Ändringar av AUP gäller från och med 1o1.se meddelande till Kunden om att ett ändringsförslag har gjorts, eller den första dagen för eventuell förnyelseperiod som börjar efter ändringen. Kunden samtycker till att samarbeta med 1o1.se rimlig utredning av eventuella misstänkta brott mot AUP. I händelse av tvist mellan 1o1.se och Kund angående tolkningen av AUP ska 1o1.se reglera en kommersiellt rimlig tolkning av AUP.

Kund information

Kunden representerar och garanterar till 1o1.se att den information han eller hon har tillhandahållit och kommer att ge till 1o1.se för att upprätta och upprätthålla tjänsten är korrekt. Om kunden är en individ, representerar och garanterar kunden till 1o1.se att han eller hon är minst 18 år. 1o1.se kan förlita sig på instruktionerna för den person som anges som Primär Kundkontakt på Order med hänsyn till Kundens konto tills Kunden har skriftligt underrättat om att ändra Primär Kundkontrakt.

Oönskad e-post & SPAMMING

Oönskad kommerciell reklam ('SPAM') Är inte tillåtna i e-post, och kommer sannolikt att resultera i konto avlutning. 1o1.se tar en nolltolerans tillvägagångssätt för SPAM som härrör från sina servrar eller för spamreklam av domäner som finns inom vårt nätverk. Om det hittas kan DITT konto raderas.

Följande aktiviteter är inte tillåtna: SPAM, som inkluderar, men är inte begränsat till, bulkutskick av kommersiell reklam, informationsmeddelanden, välgörenhetsförfrågningar, framställningar för signaturer och politiska eller religiösa områden (sådana meddelanden får bara skickas till dem som har Uttryckligen begärt det från din domän); Smidning, ändring eller avlägsnande av elektroniska brevhuvud - Alla domäner som skickar stealth spam kommer att avslutas utan varning och utan återbetalning. Skickar flera kopior av samma eller väsentligen liknande meddelande med avsikt att störa en server eller ett konto (post bombning); Spamming Newsgroups: Kommersiella annonser är ovälkomna i de flesta Usenet-diskussionsgrupper och på de flesta e-postadresslistor. Olämplig inläggning kan leda till att kontot avbryts. Se nyhetsgruppen eller postlistornas stadga om huruvida reklam är tillåten eller inte. Att skicka ett meddelande till många olika ämnesgruppgrupper är särskilt oetiskt och kommer att behandlas som sådant. Mail får inte användas för att trakassera eller skrämma andra. Trakasserier, oavsett om det är språk, frekvens av meddelanden eller storleken på meddelanden, är förbjuden. Att skicka ett enda ovälkommen meddelande kan betraktas som trakasserier. Om en mottagare ber om att sluta ta emot e-post, får du inte skicka den personen ytterligare meddelanden.

ANMÄRKNING - Om du använder en annan leverantörs tjänster för att marknadsföra en webbplats som är värd för eller via ditt företag (spamvertising), gäller bestämmelserna i ovanstående policy som om SPAM skickades via våra servrar.

99.99% UPPTID GARANTI

(1) TÄCKNING - Denna upptid 99,99% gäller för alla kunder i god ekonomisk ställning med 1o1.se vid tidpunkten för sin tjänst.

(2.) SERVICE LEVEL AGREEMENT ('SLA') & amp; SPECIFIKATIONER - 1o1.se strävar efter att ha innehållet på DIN webbplats tillgänglig för http-åtkomst av någon part i världen 99,99% av tiden. Nätverksstopp (otillgänglighet) definieras som 100% paketförlust från 1o1.se till dess backbone providers. Nertiden mäts över 10 minuter efter anmälan av nätverksfel via 1o1.ses online-ticketsystem. Om ticketsystemet själv är oåtkomligt måste en ny ticket startas genom att ringa 1o1.se NOC.

1o1.ses administratörer bestämmer slutet på nedetiden med en traceroute till DIN maskin från utsidan av 1o1.se-nätverket.

(3a.) DELAD HOSTING KREDIT - Om din webbplats inte är tillgänglig för mindre än 100%, kommer 1o1.se att kreditera följande månads serviceavgift enligt följande. DIN kredit ska vara retroaktiv och mätt i 24 timmar om dagen i en kalendermånad, med den högsta krediten som inte överstiger 50% av månadsavgift för den berörda månaden.

- 95% to 99.9% - DITT konto kommer att krediteras 10% av din månatliga värdavgift
- 90% to 94.9% - DITT konto kommer att krediteras 20% av din månatliga värdavgift
- 89.9% or below - DITT konto kommer att krediteras 50% av din månatliga värdavgift (3b.)

Kredit får inte lämnas till DIG om du har något skador som uppstår på grund av:

- Schemalagt underhåll som uppkommit från tid till annan på 1o1.se,
- Ditt beteende eller prestanda eller fel på din utrustning, anläggningar eller applikationer,
- Omständigheter utanför 1o1.se: s rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, handlingar av myndighet, krig, uppror, sabotage, embargo, brand, översvämning, strejk eller annan arbetsstörning, avbrott eller försenad transport, otillgänglighet av avbrott eller förseningar i Telekommunikation eller tredjepartstjänster, inklusive DNS-propagation, registrering av domännamn / överföring, misslyckande av programvara från tredje part eller maskinvara eller oförmåga att skaffa råmaterial, leveranser eller ström som används i eller utrustning som behövs för att tillhandahålla din webbplats,
- DU bryter någon avtalspolicy i 1o1.ses Villkor & Villkor och AUP som orsakar en maskin att misslyckas som ett resultat.

TEKNISK STÖDGRUND

1o1.se ger tekniskt stöd till DIG som omfattar endast vårt kompetensområde. Sådan expertis innefattar hjälp, felsökning och felsökning av vårt cPanel-kontrollpanelsgränssnitt, servrar inom vårt omedelbara ansvar och andra värdrelaterade problem.

Till skillnad från många webbhotell gör vi vårt bästa för att hjälpa till med skript, mallar och programmeringsspråk. Däremot är 1o1.se under inga omständigheter skyldiga att hjälpa dig i installationerna av nya applikationsmoduler, mallar och / eller programmeringsspråk, eller att ge hjälp för eventuella fel som producerats av några ansökningar som tidigare har ändrats av DIG.

CGI SCRIPTS

Varje delat webbhotellskonto kommer med sin egen CGI-BIN. DU är fri att använda CGI-skript som du önskar, men vi förbehåller oss rätten att avaktivera CGI-skript som påverkar normal delad serveroperation utan föregående meddelande.

Skadeersättning

Kunden förbinder sig att ersätta och hålla oskadliga 1o1.se, 1o1.ses affiliates och var och en av sina respektive befattningshavare, styrelseledamöter, anställda och anställda från och mot alla krav, krav, skulder, förpliktelser, förluster, skador, påföljder, böter , Skadeståndsskador, belopp i ränta, utgifter och utbetalningar av alla slag och natur (inklusive rimliga advokatavgifter) som förts av tredje part under någon teori om juridiskt ansvar som uppstår på grund av eller i samband med den faktiska eller påstådda användningen av kundens tjänster som bryter mot Av gällande lag eller AUP av kunden eller någon person som använder kundens logginformation, oavsett om en sådan person har fått tillstånd att använda tjänsterna av kunden.

DU GÅR MED PÅ ATT FÖRSVARA MOT ALL SKADA OCH INTE GÖRA NÅT FARLIGT MOT 1o1.se MOT ÅTGÄRDER SOM SKALL VARA AV:

(1) Eventuella skador på personer eller egendom som orsakas av produkter som säljs eller på annat sätt förmedlas i samband med 1o1.ses SERVER.
(2) NÅGON MATERIAL LEVERAT AV KUNDENS ÖVERTRÄDELSER ELLER NÅGON HÖRSÄGEN TILL EN TREDJEPARTS EGENDOMSRÄTTIGHETER
(3) Upphovsrättsligt skydd och
(4) ALLA DEFEKTA PRODUKTER SOM SÄLJS TILL KUND FRÅN 1o1.se'S SERVER.

Ansvarsfriskrivning

1o1.se garanterar inte eller försäkrar att tjänsterna blir oavbrutna, felfria eller helt säkra. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag 1o1.se frånsäger sig alla garantier, inklusive de underförstådda garantierna eller säljbarheten, lämpligheten för ett visst syfte och en överträdelse. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag tillhandahålls alla tjänster på en Som är grund.

Begränsning av skador

Ingendera parterna ska vara ansvariga för den andra för eventuell förlorad vinst eller någon indirekt, speciell tillfällig, följdskada eller bestraffad förlust eller skada av någon art eller för skador som skulle ha kunnat undvikas med hjälp av rimlig noggrannhet som uppstår i samband med avtalet , Även om parten har fått råd eller bör vara medveten om möjligheten för sådana skador.

Trots allt annat i avtalet om motsatsen ska det högsta aggregerade ansvaret för 1o1.se och någon av dess anställda, agenter eller dotterbolag, enligt någon lagsteori (inklusive avtalsbrott, skada, strikt ansvar och överträdelse) vara en Betalning av pengar som inte överstiger det belopp som kunden ska betala för tjänsten på tre månader.

Uppskjutande av tjänster / uppsägning

Kunden är överens om att 1o1.se kan upphäva tjänster till Kunden utan föregående meddelande och utan ansvar om: (i) 1o1.se rimligen anser att tjänsterna används i strid med AUP; (Ii) Kunden misslyckas med att samarbeta med någon rimlig undersökning av eventuella misstänkta brott mot AUP; (Iii) 1o1.se anser rimligen att tjänsteleverantören är nödvändig för att skydda sitt nätverk eller dess andra kunder, eller (iv) som begärts av en brottsbekämpande myndighet eller tillsynsmyndighet. Kunden ska betala 1o1.se rimlig återbetalningsavgift av tjänsten till 1o1.se efter en avstängning enligt denna paragraf.

Avtalet kan avslutas av Kunden före utgången av den ursprungliga termen eller förnyelsestiden utan vidare varsel och utan ansvar om 1o1.se misslyckas på ett väsentligt sätt för att tillhandahålla tjänsten i enlighet med avtalets villkor och inte tar bort felet inom tio (10) dagar av Kundens skriftliga meddelande som beskriver felet i rimlig detalj. Avtalet kan avslutas med 1o1.se före utgången av den ursprungliga terminen eller eventuell förnyelsestid utan föregående meddelande och utan ansvar enligt följande: (i) om fem (5) dagars varsel om kunden är försenad vid betalning av belopp Förfallna enligt avtalet (Ii) Kunden strider väsentligt mot någon annan bestämmelse i avtalet, inklusive AUP, och misslyckas med att bota överträdelsen inom trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande från 1o1.se som beskriver överträdelsen i rimlig detalj. (Iii) om ett (1) dagars varsel om kundens tjänst används i strid med en väsentlig uppsägningstidens materialperiod mer än en gång, eller (iv) på ett (1) dagars varsel om kunden bryter mot avsnitt 5 (kundinformation) om detta Avtal. Endera parten kan säga upp avtalet om fem (5) dagar förhandsmeddelande om den andra parten medger insolvens, gör uppdrag till förmån för sina fordringsägare, konkurshandlingar eller liknande skydd, kan inte betala skulder när de förfaller, har en Förvaltare eller mottagare utsedd för hela eller en väsentlig del av tillgångarna eller ingå avtal om förlängning eller omställning av alla eller väsentligen alla sina skyldigheter.

Om du bryter mot våra användarvillkor / acceptabla användningsregler har vi rätt att avbryta alla tjänster. Vi kommer aldrig avbryta några tjänster utan att försöka lösa problemet med dig. Men i extrema fall som ett konto som innehåller barnpornografi har vi rätt att avbryta tjänster utan föregående varning. Vi betalar inte tillbaka några konton som bryter mot våra användarvillkor / acceptabla användningsprinciper. Till exempel om vi avbryter ditt värdkonto under din första månad för brott mot upphovsrätten, kommer vi inte att återbetala dig för den första månaden. Det här för att förhindra att folk registrerar sig för våra tjänster med avsikt att bryta mot våra villkor.

Begäran om kundinformation

Kunden är överens om att 1o1.se kan, utan föregående meddelande till Kunden, (i) rapportera till de behöriga myndigheterna om något beteende av Kunden eller någon av Kundens kunder eller slutanvändare som 1o1.se anser strider mot gällande lag, och (ii) ger någon information som Det handlar om Kunden eller någon av sina kunder eller slutanvändare som svar på en formell eller informell begäran från en brottsbekämpande myndighet eller tillsynsmyndighet eller som svar på en formell begäran i en civil handling som dierkt uppfyller kraven för en sådan begäran.

Säkerhetskopia

Kunden samtycker till att behålla en aktuell kopia av allt innehåll som är hostat av 1o1.se, utan att ha någon överenskommelse med 1o1.se för att tillhandahålla säkerhetskopieringstjänster.

Begäran om återställande av hosting paket

Under varje service period kan kunden begära upp till en gratis återställning av valfri anledning. Om en kund skulle behöva begära en återställning efter detta kommer en SEK50kr engångsavgift att verkställas.

Ändringar i 1o1.ses nätverk

Uppgraderingar och andra ändringar i 1o1.ses nätverk, inklusive men inte begränsade till ändringar i programvaru-, hårdvaru- och tjänsteleverantörer, kan påverka visning eller drift av kundens värdinnehåll och / eller applikationer. 1o1.se förbehåller sig rätten att ändra sitt nätverk i sitt kommersiellt rimliga utrymme, och 1o1.se är inte ansvarig för eventuella skador på kunden.

Meddelanden

Meddelanden till 1o1.se enligt Avtalet ska ges via e-post till den e-postadress som lagts upp för kundsupport. Meddelanden till Kunden ska ges via e-post till den person som är upptagen som Primär Kundkontakt på Ordern. Meddelanden anses vara mottagna på den överförda dagen, eller om den dagen inte är en arbetsdag, den första arbetsdagen efter den levererade dagen. Kunden kan ändra hans eller hennes meddelandeadress med ett meddelande som meddelats i enlighet med detta avsnitt.

Force Majored

1o1.se ska inte vara i brist på någon skyldighet enligt Avtalet om bristen på skyldighet beror på någon händelse bortom 1o1.se: s kontroll, inklusive, men inte begränsat, betydande fel i en del av elnätet, betydande fel på Internet, naturkatastrof, krig, upplopp, uppror, epidemi, strejker eller annan organiserad arbetskraft, terroristaktivitet eller andra händelser av en storleksordning eller typ för vilka försiktighetsåtgärder inte i allmänhet tas i branschen.

Styrande / Juridiska tvister

Avtalet ska regleras av Sveriges lagar, exklusive sitt val av lagsprinciper, och lagarna i Norden, i tillämpliga fall. Avtalet ska inte regleras av FN: s konvention om internationellt försäljning av varor.

Miscellaneous

Varje part erkänner och godkänner att den andra parten behåller exklusivt ägande och rättigheter i varumärken, servicemärken, affärshemligheter, uppfinningar, upphovsrätt och annan immateriell äganderätt. Ingendera parten får använda den andra partens namn eller varumärke utan den andra partens skriftliga samtycke. Parterna avser att deras förhållande är det för oberoende entreprenörer och inte ett partnerskap, joint venture eller arbetsgivare / anställd. Ingendera parten kommer att representera sig för att vara agent för den andra. Varje part erkänner att det inte har någon makt eller auktoritet att binda den andra till något avtal och att det inte kommer att representera någon person som den har sådan makt eller auktoritet. Detta avtal kan endast ändras genom ett formellt skriftligt avtal som undertecknats av båda parter. Villkoren för kundens inköpsorder eller andra affärsformer är inte bindande för 1o1.se såvida de inte uttryckligen införlivas i ett formellt skriftligt avtal som undertecknats av båda parter. En parts misslyckande eller förseningar i verkställigheten av någon bestämmelse i avtalet anses inte som ett upphävande av den partens rättigheter i förhållande till bestämmelsen eller någon annan bestämmelse i avtalet. En parts upphävande av någon av dess rättigheter enligt avtalet är inte ett upphävande av någon av dess övriga rättigheter med avseende på föregående, samtidiga eller framtida händelser, oavsett om de är av natur eller inte. Bildtexten i avtalet ingår inte i avtalet, men är för parternas bekvämlighet. Följande bestämmelser kommer att överleva upphörande eller uppsägning av avtalet: Avgifter, ersättningsskyldigheter, bestämmelser som begränsar ansvar och avstår från garantier, bestämmelser om ägande av immateriella rättigheter, dessa diverse bestämmelser och andra bestämmelser som enligt deras art avser att överleva uppsägning av avtalet . Det finns inga tredje part mottagare av avtalet. Varken försäkringsgivare eller återförsäljares kunder är tredjepartsmottagare till avtalet. Kunden får inte överföra avtalet utan 1o1.ses tidigare skriftliga medgivande. 1o1.ses godkännande för uppdrag är beroende av innehavaren 1o1.ses kreditgodkännandeskriterier. 1o1.se kan tilldela avtalet helt eller delvis. Detta avtal tillsammans med Order och AUP utgör det fullständiga och exklusiva avtalet mellan parterna om dess ämne och ersätter och ersätter eventuell förhandsgodkännande eller kommunikation, skriftlig eller muntlig.

UPPHOVSRÄTTSFILER

Alla filer som lagras på 1o1.ses servrar måste vara juridiskt ägda och åtföljas av en giltig licens och / eller upphovsrätt. Detta inkluderar och begränsar inte MP3, AVI, MID, MIDI, MPG, MPEG, MOV, EXE, ISO. Om vi ​​upptäcker olicensierade och / eller olagliga filer i DITT konto kommer filerna att bli raderade.

UPPSÄGNING AV SERVICE

1o1.se förbehåller sig rätten att när som helst avbryta en tjänst. Alla avgifter som betalas före avbeställning kommer att prisklasseras och betalas av 1o1.se om vi ställer in vår avbokningsrätt. Eventuella brott mot policy som leder till extra kostnader som faktureras till DIG.

RABATTER OCH SPECIALERBJUDANDEN

1o1.se kan erbjuda efterföljande kampanjpriser eller specialerbjudanden, vars villkor kanske inte är gynnsammare än villkoren för DINA TJÄNSTER. Eventuella sådana kampanjer eller modifieringar får inte påverka DIN skyldigheter enligt detta avtal. Kampanjavgifter kan vara föremål för ytterligare villkor som, i den utsträckning de strider mot villkoren i detta avtal, ska regleras. Olika kampanjavgifter och specialerbjudanden får inte kombineras.

Vi har olika specialerbjudanden som innehåller ett domännamn. Kostnaden för detta domännamn är vanligtvis täckt av den första månadens betalning. Som ett resultat av detta återförsäljas våra kampanjer inte och omfattas inte av vår 30-dagars pengarna tillbaka garanti.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Material som är tillgängligt för dig via 1o1.ses tjänster kan omfattas av skydd enligt USA eller andra upphovsrättslagar eller lagar som skyddar varumärken, affärshemligheter och proprietär information. Med undantag för när det uttryckligen är tillåtet av ägaren av sådana rättigheter, får du inte använda 1o1.se eller dess servrar och nätverk på ett sätt som skulle bryta mot, bryta mot, utspäda eller missbedriva sådana rättigheter med avseende på allt material som du åtkomst till eller ta emot genom 1o1.se-nätverket. Om du använder ett domännamn i samband med 1o1.se eller liknande tjänst, får du inte använda det domännamnet i strid med något varumärkes, servicemärke eller liknande rättigheter för någon tredje part.

NÄTVERKSSÄKERHET

Kunder får inte använda 1o1.se-nätverket med ett försök att kringgå användarautentisering eller säkerhet för någon värd, nätverk eller konto. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, åtkomst till data som inte är avsedda för DIG, loggar in på en server eller ett konto. Du har inte uttryckligen behörighet att få tillgång till, lösenordsprickning, sondera säkerheten för andra nätverk på jakt efter svaghet eller kränkning av någon annan organisations säkerhetspolicy. DU får inte försöka störa eller neka service till någon användare, värd eller nätverk. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, översvämning, post bombning eller andra avsiktliga försök att överbelasta eller krascha en värd eller ett nätverk. 1o1.se kommer att samarbeta fullt ut med undersökningar av kränkningar av system eller nätverkssäkerhet på andra platser, inklusive samarbete med brottsbekämpande myndigheter vid utredningen av misstänkta brott. Användare som bryter mot system eller nätverkssäkerhet kan medföra brott eller civilrättsligt ansvar.

ELEKTRONISK HANDEL

DU är ensam ansvarig för utveckling, drift och underhåll av din webbutik och produkter tillsammans med allt innehåll och material som visas online eller på DINA produkter, inklusive men inte begränsat:

(a.) Noggrannheten och lämpligheten av innehåll och material som förekommer i affären eller relaterat till DINA produkter,
(b.) Se till att innehållet och material som visas i butiken eller relaterade till DINA produkter inte kränker eller kränker rättigheter för någon tredje part, och
(c.) Se till att innehållet och material som visas i butiken eller relaterade till DIN produkter inte är skadliga eller på annat sätt olagliga. DU är ensam ansvarig för den slutliga beräkningen och tillämpningen av frakt och moms. Du är också ensam ansvarig för att acceptera, bearbeta och fylla på kundorder och för hantering av eventuella kundförfrågningar eller klagomål som härrör från.

DU ansvarar också för säkerheten för eventuella kundkreditkortsnummer och relaterad kundinformation du kan komma åt till följd av att du utför elektronisk handelstransaktioner via din webbplats. DU kommer att behålla all sådan information konfidentiell och kommer att använda samma vård och säkerhet som du använder med din konfidentiella information.

STATIC & DYNAMIC CONTENT CACHING

DU uttryckligen

(I) beviljar 1o1.se en licens att cache hela din webbplats, inklusive innehåll som tillhandahålls av tredje part, värd 1o1.se enligt detta avtal och
(ii) är överens om att sådan caching inte är en överträdelse av någon av DIN immateriella rättigheter eller någon tredje parts immateriella rättigheter.

IP-ADRESS ÄGARSKAP

1o1.se ska behålla och kontrollera äganderätten till alla IP-nummer och adresser som kan tilldelas DIG av ditt företag. 1o1.se reserverar, enligt eget gottfinnande, rätten att ändra eller ta bort alla sådana IP-nummer och adresser.

DOMÄN NAMNS REGISTRATION

DU godkänner att du betalar 1o1.se före effektiviteten av den önskade domänregistreringen, det dåvarande beloppet som anges i 1o1.ses prisschema för den första registreringen av domännamnet och om du väljer att förnya registreringen, Efterföljande förnyelser av registreringen. Alla avgifter kan inte återbetalas, helt eller delvis, även om DITT domännamnsregistrering är inställd, annullerad eller överförd före utgången av DIN dåvarande registreringsperiod. 1o1.se förbehåller sig rätten att ändra avgifter, tilläggsavgifter, förnyelsesavgifter eller att när som helst, av någon anledning, ange nya avgifter till eget gottfinnande. Dina begärda domännamn kommer inte att registreras såvida vi inte får faktiskt betalning av registreringsavgiften och har bekräftat DIN registrering i ett mail från 1o1.se till den e-postadress som anges i DIN registreringsansökan. Vid återbetalning till ett kredit kort (eller liknande åtgärder av en annan betalningsleverantör som tillåts av 1o1.se) i samband med betalningen av registreringsavgiften för DITT registreringsnamn registrerar du och bekräftar att domännamnsregistreringen ska Överföras till 1o1.se som betalande enhet för den registreringen till registret och att vi reserverar alla rättigheter avseende ett sådant domännamn inklusive, men inte begränsat, rätten att göra domännamnet tillgängligt för andra parter för inköp. 1o1.se återställer DIN domännamnsregistrering uteslutande på 1o1.ses skönsmässiga bedömning och med förbehåll för att vi mottagit den första registrerings- eller förnyelsebyrån och vår återbetalningsavgift.

Överför domänregistrator till 1o1.se

DU accepterar att betala 1o1.se innan effektiviteten av den önskade domännamnöverföringsförfrågan, det dåvarande beloppet som anges i 1o1.se prisschema för den första överföringsförfrågan av domännamnet. DU godkänner och erkänner att domännamnöverföringen misslyckas, och alla avgifter återbetalas inte av följande skäl, men inte begränsade till:

- - Inget svar från registrerad namnhavare eller administrativ kontaktperson
- Domännamn i Registrar Lock Status
- Registreringsperiod för domännamn upphör att gälla eller andra begränsningar, annat än under de första 60 dagarna av den första registreringen eller under de första 60 dagarna efter det att en registrar har överförts

1o1.se förbehåller sig rätten att ändra avgifter, tilläggsavgifter, förnyelsesavgifter eller att när som helst, av någon anledning, ange nya avgifter till eget gottfinnande. Dina begärda domännamn kommer inte att registreras såvida vi inte får faktiskt betalning av registreringsavgiften och har bekräftat DIN registrering i ett mail från 1o1.se till den e-postadress som anges i DIN registreringsansökan. Vid återbetalning av ett kreditkortsföretag (eller liknande åtgärder av en annan betalningsleverantör tillåten av 1o1.se) i samband med betalningen av registreringsavgiften för DIN registreringsnamn registrerar du och bekräftar att domännamnsregistreringen ska Överföras till 1o1.se som betalande enhet för den registreringen till registret och att vi reserverar alla rättigheter avseende ett sådant domännamn inklusive, men inte begränsat, rätten att göra domännamnet tillgängligt för andra parter för inköp. 1o1.se återställer DIN domännamnsregistrering enbart vid 1o1.se diskretion, och under förutsättning att vi mottagit den första registrerings- eller förnyelsesavgiften och vår återbetalningsavgift.

Transfer av domän bort ifrån 1o1.se

1o1.se förbehåller sig alla rättigheter, utan begränsning, att avslå begäran om domännamnöverföring av följande skäl, men inte begränsat till:

- Inget svar från registrerad namnhavare eller administrativ kontaktperson
- Domännamn i Registrar Lock Status och det finns ingen förfrågan från registrerad namn hållare eller administrative kontakt för statusändringen
- Domännamns registreringsperiod kommer att löpa ut på mindre än 60 dagar eller andra hinder, annat än under de första 60 dagarna av den första registreringen eller under de första 60 dagarna efter en registraröverföring

DU godkänner och bekräftar att misslyckandet eller framgången med en domännamnöverföring är ensam ansvarig, och 1o1.se ansvarar inte för att en domännamnsöverföring misslyckas av någon anledning.

Domänregistreringar kan inte återbetalas. Vänligen köp inte domännamnet tills du är säker på att det är exakt det du vill köpa.

LAGLIGA RÄTTIGHETER

1o1.se förbehåller sig rätten att neka service till alla kunder. DU får endast använda 1o1.se-servern för lagliga ändamål och våra tjänster får inte användas för olagliga ändamål eller till stöd för olaglig verksamhet. Vi förbehåller oss rätten att samarbeta med rättsliga myndigheter och / eller skadade tredje parter vid utredningen av misstänkt brott eller borgerliga fel. Om något inte är lagligt i Sverige, är det inte tillåtet att finnas på våra servrar. Överföring, distribution eller förvaring av allt material som strider mot gällande lagar eller regler är förbjuden. Detta inkluderar men inte begränsande material som skyddas av upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet eller annan immateriell rättighet som används utan rätt behörighet, och material som är obscint, ärekränkande, utgör ett olagligt hot eller strider mot exportkontrolllagar. Exempel på oacceptabelt innehåll eller länkar: Pirated Warez, OGG, AVI, MPEG, ISO, Hacker-program eller arkiv, Copyright-kopierade digitala filmkopior (DIVX) och Olicensierad MP3. Beteckningen av material som beskrivits ovan lämnas helt och hållet till ledningens 1o1.se ledning.

Om olagligt innehåll eller användning hittas kommer kontot att avbrytas och / eller avslutas. DU godkänner att 1o1.se kan avslöja all din information inklusive tilldelade IP-nummer, kontohistorik, kontoanvändning etc. till någon brottsbekämpande agent som gör en skriftlig förfrågan utan ytterligare samtycke eller anmälan.

Oavsett platsen för undertecknandet av detta avtal, håller du med om att avtalet är infört i Kungsängen Stockholm Sverige, och för eventuell tvist kommer att prövas eller skiljas i Kungsängen Stockholm Sverige. Svarande åberopar vidare alla invändningar mot tingsrätten och erkänner att tingsrätten i sådana tvister kommer att hållas i Kungsängen Stockholm Sveriges domstolar. Under inga omständigheter kommer ditt företags maximala ansvar att överstiga fem tusen (SEK 5000,00) kronor.

SEKRETESSPOLICY

1o1.se följer de strikta riktlinjerna för vår kunds sekretesspolicy. Se till att du förstår detta uttalande fullständigt.